Oferta

Świadczymy pełen zakres usług geodezyjno kartograficznych na wysokim poziomie i  w krótkim terminie.

  Prace sytuacyjno wysokościowe:
1. Mapy do celów projektowych (forma analogowa i cyfrowa)
2. Pomiary inwentaryzacyjne
• Pomiary powykonawcze budynków
• Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
• Inne wg potrzeb klienta
3. Pomiary realizacyjne:
• Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych
• Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
• Inne wg potrzeb klienta
4. Geodezyjna Obsługa Budowy:
• Budynków
• sieci uzbrojenia terenu
• innych obiektów liniowych, powierzchniowych
  Prace geodezyjno – prawne:
1. Podziały nieruchomości.
2. Wznowienia granic nieruchomości.
3. Mapy do celów prawnych
  Prace specjalistyczne:
1. Pomiar objętości mas ziemnych.
2. Pomiar pól powierzchni upraw do ANR
3. Inne wg potrzeb klienta